Publicerad: 26 november 2015

Lena Mickos anförande på Mötesplats Samhällssäkerhet 2015

SKL:s ordförande Lena Micko talade på Mötesplats Samhällssäkerhet som ägde rum på Kistamässan 24-25 november. Ta del av talet i efterhand.

I sitt tal lyfte Lena Micko att det mot bakgrund av terrorattackerna i Paris är angeläget att staten återinför de nationella utbildningarna i katastrofmedicin. Hon lyfte också behovet av ett ökat fokus på krisberedskap i skola och socialtjänst.

Vidare efterlyste Lena Micko en ny styrmodell för svensk krisberedskap, inklusive en reform av det statliga krisberedskapsanslaget.

Lena Mickos anförande i sin helhet (PDF, nytt fönster)

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!