Publicerad: 17 maj 2017

Förebygga terrordåd med fordon – kommunernas inspel

Den 13 april genomfördes ett möte under ledning av infrastrukturminister Anna Johansson om hur man kan försvåra kapning av lastbilar och andra fordon. SKL har tillsammans med Göteborgs stad, Malmö stad och Stockholms stad kommit med inspel på hur man kan förebygga nya attacker med fordon utifrån ett kommunalt perspektiv.

Inspel som SKL och kommunerna menar är relevanta för att förebygga nya attacker med fordon:

 • Områden och platser med risk för fysiska dåd
 • Stort behov av kunskap och strategi
 • Utveckling av innovativa fysiska hinder och larmfunktion
 • Regelverk som kan behöva ses över
 • Stöd till kommunerna från statliga aktörer - hotbilder och skyddsåtgärder
  • Trafikverket – övergripande vägledning
  • Polisen - råd kring enskilda åtgärder
  • MSB och Polismyndigheten – vägledning kring evenemangssäkerhet 

Förebygga terrordåd med fordon – kommunernas inspel (PDF, nytt fönster)

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!