Publicerad: 27 november 2019

Process, systematiskt säkerhetsarbete

Ett samarbete mellan flera regioner och landsting har resulterat i en gemensam process för ett systematiskt säkerhetsarbete. Processen visualiseras i en processkarta.

Vi har för närvarande tekniska problem med webbplatsen offentligafastigheter.se dit bland annat länkarna i kartan nedanför leder. Den här sidan kommer inom kort att kompletteras med nya dokument, bland annat om hur du skapar en egen processkarta, inom kort.

Syfte med processen

Processen för systematiskt säkerhetsarbete syftar till att klargöra nationella och regionala krav på risk- och kontinuitetshantering samt säkerhet i landsting och regioner. Därmed ska effektiviteten och egennyttan för organisationen öka.

Med systematiskt säkerhetsarbete avses:

 • Riskhantering
 • Kontinuitetshantering
 • Planering inför samt erfarenhetsåterföring av händelser

Processkarta

Process för systematiskt säkerhetsarbete

Processkarta (PDF, nytt fönster)

Processen för systematiskt säkerhetsarbete visualiseras i en processkarta. Processkartan tydliggör relationerna mellan de olika stegen i processen och förhållandet mellan processens olika ansvarsnivåer.

Genom att klicka på kartan länkas du vidare till dokument som beskriver varje aktivitet i processen för det systematiska säkerhetsarbetet:

 • Input: Vad som startar aktiviteten, krav och riktlinjer
 • Arbetsuppgift: Vad som ska göras
 • Output: Vad arbetsuppgiften levererar

Definitioner har kopplats till processkartan så att användare kan utgå från en gemensam begreppsapparat.

Kontaktuppgifter till arbetsgruppen

 • Eva Leth, Region Skåne, eva.leth@skane.se
 • Tomas Samuelsson, Landstinget i Östergötland, tomas.samuelsson@lio.se
 • Jonas Wallgren, Skånetrafiken, jonas.wallgren@skanetrafiken.se
 • Markus Planmo, SKR, markus.planmo@skr.se

Informationsansvarig

 • Markus Planmo
  Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!