Publicerad: 12 juni 2020

Handbok i kommunal krisberedskap

En handbok om hur en kommun kan arbeta med krisberedskap.

Handbok i kommunal krisberedskap, MSB

MSB och SKR arbetar tillsammans om att ta fram en handbok i kommunal krisberedskap. Syftet med handboken är att ge kommunerna ett samlat stöd för hur man kan jobba med krisberedskap i olika verksamheter. I handboken kommer vägledningar och annat stöd från en rad olika myndigheter att samlas.

Handboken riktar sig både till den som samordnar kommunens arbete med krisberedskap och till medarbetare i kommunala verksamheter som ska arbeta med krisberedskap inom sitt område. Handboken är en del i det stöd som ingår i Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 2019-2022. Den är digital och kapitlen publiceras vartefter de blir klara. Kommunala medarbetare deltar i arbetet som skribenter.

De första leveranserna i handboken är:

  • krisberedskapens övergripande processer
  • dricksvatten
  • räddningstjänst

Fler leveranser under hösten 2020

Flera delar av handboken kommer att släppas löpande. Hösten 2020 kommer kapitel om:

  • samhällsplanering
  • hamn
  • säkerhet i offentlig miljö
  • energiförsörjning

Under 2020 pågår även förberedelser för områdena IT, Skola- och förskola, trygghetspunkter, miljö- och hälsoskydd, kärnenergiberedskap och elektroniska kommunikationer.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Markus Planmo
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!