Publicerad: 3 december 2019

Det här gör SKR inom området trygghet och säkerhet

Trygghet och säkerhet omfattar arbete med att förebygga och
hantera kriser, olyckor och brott. Centrala verksamheter är
krisberedskap, räddningstjänst, alarmering, olycksförebyggande,
brottsförebyggande och internt skydd.

SKR stödjer våra medlemmar inom dessa områden genom:

 • Intressebevakning gentemot departement och statliga myndigheter.
 • Verksamhetsutveckling som genomförs tillsammans med kommuner och regioner.   
 • Nätverk där vi regelbundet träffar medlemmar för att föra dialog om behov och framtida utmaningar.
 • Konferenser: vi anordnar konferenser för våra medlemmar. Vissa går under benämningen Trygghetsdag.
  Konferenser, Trygghet och säkerhet
 • Öppna jämförelser - Trygghet och säkerhet. Den årliga rapporten är en sammanställning av statistik över kommunernas arbete och utfall avseende krisberedskap, skydd mot olyckor och brottsförebyggande.
  Öppna jämförelser: Trygghet och säkerhet

Informationsansvarig

 • Markus Planmo
  Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!