Publicerad: 19 december 2019

Civilt försvar, regioner

SKR har tecknat två olika överenskommelser om regionernas arbete med civilt försvar. Den ena är tecknad med MSB och utgår från lagen om extraordinära händelser. Den andra överenskommelsen är tecknad med regeringen och gäller hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar.

Överenskommelse med MSB

Överenskommelse om landstingens arbete med krisberedskap och civilt försvar (PDF, nytt fönster)

SKR och MSB har tecknat en överenskommelse för perioden 2018-2020 om regionernas arbete med krisberedskap och civilt försvar.

Under perioden 2018-2020 ska regionerna arbeta med följande uppgifter:

  • Kompetenshöjning gällande totalförsvar
  • Säkerhetsskydd
  • Krigsorganisation och krigsplacering av personal.

Fakta om överenskommelsen

  • Beredskapsförberedelserna ska genomföras i den takt som stödet kommer på plats. Vägledningar och utbildning från staten är en förutsättning för att regionerna ska kunna starta upp sitt arbete.
  • Den sammantagna årliga ersättningen för regionernas arbete med civilt försvar omfattar 30 miljoner kronor.
  • Överenskommelsen utgår från de uppgifter som finns i lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH), samt säkerhetsskyddslagen (2018:585).
  • Av 5 kap. LEH framgår att kommuner och landsting ska få ersättning av staten för de förberedande uppgifter som de utför enligt 2 och 3 kap LEH.

Överenskommelse om hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar

SKR och regeringen har tecknat en överenskommelse för 2020 om hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar. Det statliga bidraget omfattar totalt 30 miljoner kronor.

Överenskommelse om hälso- och sjukvårdens arbete med civilt försvar 2020, s. 28-34 (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Markus Planmo
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!