Publicerad: 6 april 2018

Fråga och svar

Parkering på gångbana

I Trafikförordningens 3 kap 48 § finns en trafikregel som säger att ”På en gång- eller cykelbana får andra fordon än tvåhjuliga cyklar eller mopeder klass II inte stannas eller parkeras”. Detta innebär att varken motorcykel eller moped klass I får stannas på en gångbana eller cykelbana.

Det är dock möjligt att genom lokal trafikföreskrift reglera så att detta blir tillåtet, exempelvis om man har en särskilt bred gångbana där det finns utrymme över. En sådan tillåtelse måste märkas ut med vägmärken, och eventuell markering, så att det blir tydligt var undantaget gäller.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!