Publicerad: 14 februari 2020

Fråga och svar

Avgiftsbelagd parkering

Det finns en särskild lag, Kommunala avgiftslagen, som reglerar kommunernas möjlighet att ta ut avgift för parkering. Denna säger att ”I den omfattning som behövs för att ordna trafiken får en kommun ta ut ersättning för rätten att parkera …”.

Bestämmelsen innebär att alla trafikanter ska behandlas lika och betala avgift enligt samma villkor. De enda undantag som en kommun kan besluta om gäller för nyttoparkering, boendeparkering eller rörelsehindrade. Det finns inte möjlighet att göra undantag för motorcykel eller moped klass I.

Informationsansvarig

  • Prem Huq
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!