Publicerad: 14 februari 2020

Revisionsmaterialet

Genomgång av dokumenten som används vid genomförande av en trafiksäkerhetsrevision.

Handledningen för revisorer

Handledningen för revisorer beskriver hela tillvägagångssättet för vanlig trafiksäkerhetsrevision, förenklad trafiksäkerhetsrevision för mindre kommuner och uppföljande trafiksäkerhetsrevision.

Handledning för revisorer (PDF, nytt fönster)

Bedömningsmodell

Bedömningsmodell med indikatorer och kriterier för bedömning av trafiksäkerhetsarbetet i kommunen

Bedömningsmodell (PDF, nytt fönster)

Frågeenkät

Frågeenkät (sju delar) med frågor för vart och ett av de sju ämnesområden som ingår i revisionen och som besvaras av kommunen

Enkäten med samtliga sju delar (PDF, nytt fönster)

Del 1: Bakgrundsfakta (Word, nytt fönster)

Del 2: Organisation och styrning (Word, nytt fönster)

Del 3: Fysisk planering (Word, nytt fönster)

Del 4: Trafikplanering, trafiksäkerhetsåtgärder och lokala trafikföreskrifter (Word, nytt fönster)

Del 5: Drift och underhåll (Word, nytt fönster)

Del 6: Fordon, resor och transporter (Word, nytt fönster)

Del 7: Externt samarbete (Word, nytt fönster)

Minienkät

Minienkät med värderingsfrågor för trafiksäkerhet och som används vid intervjuer med tjänstemännen (besök 2):

Minienkät (PDF, nytt fönster)

10 frågor till politikerna

10 frågor med värderingsfrågor för trafiksäkerhet och som används vid intervjuer med politikerna (besök 2):

10 frågor (PDF, nytt fönster)

Struktur för revisionsrapporten

Förslag på struktur för revisionsrapporten:

Rapportstruktur (Word, nytt fönster)

Olycksstatistik

Olycksstatistik med uppgifter om antalet dödade och skadade på kommunalt vägnät för Sveriges kommuner och som används för beräkning av olyckstal (se bedömningsmodellen):

Senaste olycksstatistiken (Excel, nytt fönster)

Mall för beräkning av olyckstal (Excel, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Prem Huq
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!