Publicerad: 17 oktober 2018

Upphandling av kollektivtrafik bygger på medvetna val

SKL ingår i samarbetet Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. Inom ramen för samarbetet tas stöd för upphandling fram, och i en nyligen utgiven rapport av Sveriges Bussföretag, en annan av parterna i samarbetet, kritiserar följsamheten av stödet. SKL håller inte med om kritiken.

För nio år sedan tog Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik fram rapporten ”Avtalsprocess för fördubblad kollektivtrafik”. 2013 gjordes en revidering och därefter har bilagorna uppdaterats, nu senast miljöbilagorna. Modellavtalen och tillhörande bilagor är ett stöd när SKL:s medlemmar ska upphandla kollektivtrafik, men det är inget tvång att följa dem.

Onyanserad kritik

I Sveriges Bussföretags senaste rapport, ”Detaljstyrning gynnar inte kollektivtrafikens kunder” kritiseras följsamheten. Men kritiken är onyanserad och på en övergripande nivå - vilka val som har gjorts och varför framgår inte tydligt.

SKL och branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik, som också ingår i samarbetet, anser givetvis att modellavtalen bör användas – men om de inte används är det kanske snarare ett tecken på att de bör utvecklas. De regionala kollektivtrafikmyndigheterna handlar upp kollektivtrafik på ett väl genomtänkt sätt. Varje upphandling har sina unika förutsättningar och eventuella tillägg eller avsteg från modellavtal eller bilagor är därför medvetna val på satsningar som förväntas gynna resenären, stimulera ett ökat kollektivtrafikresande och minska klimatutsläppen. Vad som höjer kvaliteten och är den bästa lösningen för att minska utsläppen är politiska val som beror på en rad olika faktorer. Likaså hur ansvar fördelas mellan beställare och operatör i avtalet.

SKL kommer därför ta upp behovet av att revidera och modernisera de dokument som Sveriges Bussföretag bygger sin kritik på. SKL ser inte att de regionala kollektivtrafikmyndigheterna avviker från avtalsrekommendationer eller standarder - rekommendationerna är ett stöd och det finns därmed frihet att beställa det man behöver.

Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik

Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik är en samverkansarena med det övergripande målet att kollektivtrafiken ska nå en fördubblad marknadsandel.
Bakom Partnersamverkan står de nationella branschorganisationerna Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag, Svenska Taxiförbundet, Branschföreningen Tågoperatörerna, Sveriges Kommuner och Landsting samt Trafikverket och Jernhusen. Gemensamt drivs projekt och aktiviteter inom två huvudområden: att kommunicera och följa upp fördubblingsmålet och att utveckla avtalsprocessen.

Informationsansvarig

  • Sara Rhudin
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!