Publicerad: 4 maj 2017

Nyhet

Stora satsningar på kollektivtrafiken

Kommuner, landsting och regioner fortsätter att satsa stort på att erbjuda invånarna mer och bättre kollektivtrafik. Men resandet ökar inte i önskad nivå, visar en SKL-studie.

2014 gjorde SKL för första gången en kartläggning av vad kollektivtrafikens resurser går till och vilka resultat de ger. Syftet var att ge kommuner, landsting och regioner stöd i arbetet med att göra kollektivtrafiken bättre och mer kostnadseffektiv.

Kostnaderna ökar inte lika snabbt längre

Studien som publiceras i dag är en uppföljning. Den visar på fortsatt snabbt ökande kostnader för kollektivtrafiken i kommuner, landsting och regioner, men ökningstakten har dämpats under perioden 2011-2015.

Både de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och kommuner och landsting har kostnader för kollektivtrafik. Under perioden 2011–2015 har de regionala kollektivtrafikmyndigheternas kostnader ökat med knappt 8,9 miljarder kronor eller med 5,9 procent per år. Kommunernas och landstingens bidrag till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna har ökat med 7,7 procent per år eller med drygt 5,6 miljarder kronor totalt.

Det körs allt mer kollektivtrafik

Att kostnaderna ökar beror främst på att det körs allt mer trafik. En annan anledning är att det köps in många nya tillgänglighetsanpassade och klimatsmarta fordon. Det satsas också allt mer på tågtrafik som är viktig för den ekonomiska tillväxten.

Mer måste till för att nå mål om resande

Medan kommuner, landsting och regioner är på väg att nå transportpolitiska mål om bättre tillgänglighetsanpassning och minskade utsläpp från kollektivtrafiken, kommer det krävas fler åtgärder för att nå målet om fördubblat resande 2006-2025. 2011-2015 ökade resandet med 2,5 procent per år. Den siffran behöver bli tre gånger större.

Flera sätt att få fler resenärer för pengarna

Det finns flera sätt att få fler resenärer för pengarna. SKL har som en av flera parter tagit fram en standardiserad avtalsprocess som beställare av kollektivtrafik kan använda för att få ökad kostnadseffektivitet. SKL gör även Öppna jämförelser av kollektivtrafiken för att låta medlemmarna lära av varandra. Här publiceras länsvisa siffror kring utbud och resande, miljöpåverkan, tillgänglighet, nöjdhet och ekonomi.

Ladda ner rapporten ”Kollektivtrafikens kostnadsutveckling”

Sammanfattning om kollektivtrafikens kostnadsutveckling 2011-2015 (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!