Publicerad: 7 februari 2020

Ny rapport: Driftsformer för kommunal infrastruktur - nationell kartläggning

SKR har tagit fram en rapport som redovisar resultatet av en nationell kartläggning av driftsformerna för kommunal infrastruktur.

Driftsformer för kommunal infrastruktur - nationell kartläggning, webbrapport

Driftsformer för kommunal infrastruktur - nationell kartläggning, PDF i SKR:s webbutik

Rapporten ska fungera som ett beställarstöd vid val av driftsform för drift och underhåll inom verksamhetsområdet gata och väg. Det är också ett underlag med resonemang och jämförelser av driftsformer. Rapporten innehåller en nationell kartläggning av driftsformerna i kommunerna, den redogör för vissa för- och nackdelar utifrån driftsform och ger några exempel på lösningar i ett antal kommuner.

Målgruppen för rapporten är alla Sveriges kommuner, särskilt personer som arbetar operativt med drift och underhåll samt med upphandling av kontrakt. Rapporten riktar sig huvudsakligen till verksamhetsansvariga, entreprenadansvariga och upphandlingsenheter hos kommuner.

Informationsansvarig

  • Selda Taner
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!