Publicerad: 10 februari 2020

Ny indexrekommendation för avtal om elbussar

En ny rekommendation för indexreglering gällande elbussar finns nu på plats. Rekommendationen bygger på de förutsättningar vi känner till idag gällande bland annat inköpspriser, fordon, driftskostnader och avskrivningstider.

Ny rekommendation gällande elbussar, Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik

Det branschgemensamma Indexrådet inom branscharenan Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik har tagit fram en separat rekommendation just för elbussar. Anledningarna till detta är att fördelningen av kostnadsmassan skiljer sig åt från ett traditionellt bussavtal bland annat genom att fordonen har en högre inköpskostnad samt i vissa fall investeringar i infrastruktur. Även drivmedelskostnaden skiljer sig märkbart åt jämfört med konventionella fordon.

De nationella branschorganisationerna som står bakom Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik är Sveriges Kommuner och Regioner, Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag, Tågföretagen samt Trafikverket och Jernhusen.

Informationsansvarig

  • Sara Rhudin
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!