Publicerad: 17 oktober 2018

Nätverk bildat för kollektivtrafikens jämförelser

SKL har bildat ett medlemsnätverk för Öppna jämförelser för kollektivtrafiken. Nätverket ska bistå SKL i att utveckla och analysera.

I september samlar SKL ett medlemsnätverk för att diskutera Öppna jämförelser för kollektivtrafiken. SKL har publicerat Öppna jämförelser för kollektivtrafiken sedan 2014. I arbetets början fanns en styrgrupp som sedan upplöstes. Nu är det dags att träffas i en bredare gruppering för att diskutera utveckling och analysera uppgifter om kollektivtrafikens utveckling.

SKL har beslutat om en inriktning för de närmaste åren

  • En rapport ska publiceras varje höst.
  • Dagens indikatorer behöver kvalitetssäkras.
  • Jämförelserna ska fortsatt grunda sig på befintlig statistik, vilket betyder att dialog kring statistikens kvalitet ska ske tillsammans med de uppgiftsinhämtande parterna.
  • SKL ska också sträva efter att publicera ett fördjupningsområde per år. I den senaste rapporten finns en nordisk utblick, vilket är en exempel på en fördjupning.

Öppna jämförelser kollektivtrafik

Informationsansvarig

  • Sara Rhudin
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKR:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!