Publicerad: 15 januari 2019

Kunskapsdag om kollektivtrafikens förutsättning och möjligheter

Den 11 mars anordnar SKL en kurs som riktar sig till förtroendevalda som vill ha mer kunskap om hur kollektivtrafiken fungerar och vilka förutsättningarna är för att erbjuda bra kollektivtrafik.

Information och anmälan

Kursen tar bland annat upp kollektivtrafikens organisering och lagstiftning och styrande förutsättningar.

Utbildningen ges av K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, och SKL.

Föreläsarna kommer från främst SKL, K2, Lunds universitet och VTI, Statens väg och transportinstitut.

Informationsansvarig

  • Sara Rhudin
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!