Publicerad: 24 maj 2018

Nyhet

Konsekvensbeskrivning av direktivet om rena och energieffektiva vägtransportfordon

I november kom EU-kommissionens förslag på direktiv om rena och energieffektiva fordon. SKL har tagit fram en konsekvensbeskrivning av ett införande med analys och bedömning av hur kommuner och landsting påverkas samt vilka konsekvenserna blir för den offentligt upphandlade kollektivtrafiken.

SKL:s yttrande (17/06273 ) över kommissionens förslag om direktiv (PDF, nytt fönster)

EU-kommissionens förslag är en ändring av direktiv 2009/33/EG om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon. Ändringen innebär ett minimimål för varje medlemsland och påverkar vilken typ av fordon kommuner, landsting och regioner får upphandla. 50 procent av offentligt upphandlade bussar ska vara el- eller gasfordon från år 2025 och från år 2030 skärps kravet till 75 procent.

Målet – svårt att nå på landsbygden

SKL har låtit ta fram en konsekvensbeskrivning av ett införande enligt kommissionens förslag. Syftet var att analysera och bedöma hur kommuner och landsting påverkas samt ta reda på vilka konsekvenserna blir för den offentligt upphandlade kollektivtrafiken. För bussar är målet om minst 50 procent el- eller gasfordon i alla upphandlingar från år 2025 och 75 procent från år 2030 mycket svårt att nå. Möjligen kan det genomföras i stadstrafik, men för kollektivtrafiken på landsbygden blir följden orimliga kostnadsökningar.

Dessa kostnadsökningar skulle behöva täckas av ökade intäkter och kan i förlängningen leda till att busstrafik måste läggas ner. Det handlar främst om kostnader för att bygga ut laddinfrastruktur för elbussar och tankstationer för biogasbussar, men också för att fordonen ska klara de nya kraven samt restvärdesförluster för fordon som inte längre kan användas.

Konsekvensbeskrivning av direktivet om rena och energieffektiva vägtransportfordon (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Ida Nelson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!