Publicerad: 15 november 2018

Nyhet

Hur nöjda är invånarna med kommunaltekniken?

Under våren genomförs en enkätundersökning som låter kommuninvånarna betygsätta hur den kommunala tekniken fungerar. Anmälan är öppen till och med den 20 december.

Enkät om kommunal teknik, information och anmälan, Institutet för kvalitetsindikatorer

SKL bjuder in kommuner till att delta i enkäten som låter kommuninvånarna betygsätta hur den kommunala tekniken: gator, parker, VA respektive hanteringen av hushållsavfall fungerar. Enkätundersökningen har gått under namnet ”Kritik på teknik” men kommer till nästa år att byta namn.

Syftet med undersökningen är att bilda sig en uppfattning om medborgarnas önskemål och prioriteringar samt att ta reda på om kommunen lever upp till de krav på god service som medborgarna ställer, eller om det finns brister i verksamheten som behöver åtgärdas.

Genomförs för tionde gången

Enkäten som kommer genomföras under det första kvartalet år 2019 är den tionde omgången sedan 1992. Undersökningen genomförs vart tredje år.

Antalet kommuner som medverkar har stadigt ökat sedan starten och vid senaste undersökningen deltog drygt var tredje kommun.

Sista dag för anmälan är den 20 december 2018.

Informationsansvarig

  • Ulrika Appelberg
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!