Publicerad: 30 november 2016

Det kommunala underhållsbehovet för gator, broar och belysning

I en ny skrift från SKL, Skulden till underhåll, kan du läsa om tillståndet på kommunala gator, broar och belysningsanläggningar. Den innehåller också en beskrivning av hur man bör arbeta med drift och underhåll för att undvika en ökad underhållsskuld. 

Genom att systematiskt arbeta med tillståndsinventering, planering och samordning kan betydande förbättringar göras i kommunens infrastruktur så att den möter både nutidens och framtidens behov.

Ett metodiskt underhållsarbete innebär också att medel på sikt frigörs till kommunens övriga kärnområden som skola, vård och omsorg.

Beställ eller ladda ner skriften Skulden till underhåll (Webbutiken)

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!