Publicerad: 19 februari 2019

Cykelkonferens 2019

Nu är anmälan öppen till SKL:s och Trafikverkets Cykelkonferens 2019. Sveriges största mötesplats för cykelfrågor arrangeras i år i samarbete med Helsingborg stad 22–23 maj 2019.

Program och anmälan

Konferensen vänder sig främst till dig som jobbar med cykelfrågor i kommunen, regionen, staten eller som konsult inom infrastruktur och samhällsplanering.

Under 2019 års Cykelkonferens lyfter vi nationella ambitioner och ger internationella utblickar. Vi presenterar goda och konkreta exempel på hur cykelfrågor och cyklandet kan främjas både på lokal och regional nivå. Under konferensen ges det möjlighet till interaktion med såväl talare som med andra konferensdeltagare. Ämnen som stadsutveckling, prioriterade grupper, trafiksäkerhet och cyklingens potential kommer belysas.

Dessutom bjuder Helsingborgs stad oss på en guidad cykeltur i staden. Ta med din cykelhjälm!

Informationsansvarig

  • Ida Nelson
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!