Publicerad: 9 juli 2018

Nyhet

Almedalsseminarium med klimatnytta

Kollektivtrafiken och klimatet debatterades när Partnersamverkan presenterade den nya klimatrapporten på ett seminarium under Almedalsveckan. Rapportens prognos är att redan år 2030 kan kollektivtrafiken minska transportsektorns utsläpp av koldioxid med 740 000 ton per år.

Karin Brundell Freij från WSP presenterade rapporten om hur kollektivtrafiken kan bidra till att minska klimatutsläppen på flera sätt, bland annat genom att öka marknadsandelen och genom att minska utsläppen från kollektivtrafiken.

– Kollektivtrafiken förväntas minska sina koldioxidutsläpp med 600 000 ton från 2010 till 2030. Det har hänt en del mellan 2010–2016, kollektivtrafiken håller på att bli grön, berättar Karin Brundell Freij.

En slutsats ur WSP:s rapport är att framkomlighet för busstrafik ger klimatnytta - när bussen kommer fram blir kollektivtrafiken effektivare och förbrukar mindre drivmedel. Det ger bättre trafik för resenärerna.

SKL deltar i samarbetet Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. Övriga parter är Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag, Svenska Taxiförbundet, Branschföreningen Tågoperatörerna samt Trafikverket och Jernhusen.

Rapporten om kollektivtrafikens klimatnytta

Informationsansvarig

  • Sara Rhudin
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!