Publicerad: 17 oktober 2018

Utredning om samordning av särskilda persontransporter är klar

Den 28 juni lämnades betänkandet om färdtjänst, riksfärdtjänst, skolskjuts och sjukresor över till infrastrukturministern Tomas Eneroth. SKL har ingått i expertgruppen i utredningen.

Utredningen SOU 2018:58

Samhällets kostnader för särskilda persontransporter uppgår till drygt 9 miljarder per år. Utredningens uppdrag har varit att fokusera på möjligheter till ökad samordning med förutsättningen att det inte ska innebära en försämrad kvalitet för resenärerna.

I utredningen föreslås bland annat:

  • En ny lag om särskilda persontransporter ersätter de nuvarande lagarna om färdtjänst och riksfärdtjänst.
  • Fortsatt frivillighet för överlämnande av huvudmannaskap för särskilda persontransporter från kommuner till regionala kollektivtrafikmyndigheter.
  • Krav på ökad samordning för administration och trafik.
  • Krav på systematiskt kvalitetsarbete med tillsyn från Transportstyrelsen.
  • Utökad rätt att ta med hjälpmedel på en resa med färdtjänst.
  • Ny avgiftsprincip för riksfärdtjänst med ett maxpris för resa med taxi eller specialfordon. Egenavgift för resa med kollektivtrafik ska motsvara det faktiska biljettpriset.
  • Tillgången till nationell statistik inom särskilda persontransporter varierar. Trafikanalys föreslås därför att, i samråd med Statistiska Centralbyrån, få i uppdrag att utreda förutsättningarna för framtagande av kompletterande nationell statistik för särskilda persontransporter avseende utbud, kvalitet, kostnader och resande.

Utredningens betänkande är nu ute på remiss. Svaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 5 november 2018. SKL kommer att besvara remissen.

Remissmissiv och remissinstanser

Informationsansvarig

  • Sara Rhudin
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!