Publicerad: 19 februari 2019

Stödet för fri kollektivtrafik på sommarlovet borttaget

I budgeten för 2019 finns stödet för fri kollektivtrafik på sommarlovet inte längre med. Det finns därför inga statliga pengar att ansöka om för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna för sommaren 2019

Sommaren 2018 genomförde samtliga län fri kollektivtrafik för skolungdomar i vissa årskurser med statligt stöd. Satsningen var tänkt att vara på tre år, men är exkluderad i statens budget för 2019. En ändringsbudget kommer varje år i samband med vårpropositionen april. En ändringsbudget skulle kunna komma tidigare än i april, men SKL har ingen information i nuläget om en sådan är på väg. I en ändringsbudget skulle stödet kunna läggas tillbaka. SKL bevakar frågan.

Det statliga bidraget var på totalt 350 miljoner kronor under tre år, för att möjliggöra avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar under sommarloven. Målgruppen var ungdomar i årskurserna 6–9 i grundskolan samt första och andra året på gymnasiet som är folkbokförda i länets kommuner. Trafikverket var den part som hanterade både ansökningar och uppföljning på uppdrag av regeringen. Ett uppföljningsmöte genomfördes i november 2018 med fokus på erfarenhetsutbyte.

Informationsansvarig

  • Sara Rhudin
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!