Publicerad: 25 september 2019

Staten bör ta större ansvar för belysning på statlig väg

SKL:s styrelse har fattat beslut om nytt ställningstagande kring ägande av kommunal belysning längs statlig väg. Ställningstagandet tydliggör kommunernas behov och förutsättningar inför det beslut som Trafikverket ska ta i frågan.

SKL:s ställningstagande om kommunal beslysning längs statlig väg

Det inriktningsbeslut som SKL tog fram med Trafikverket 2017 har nu utvärderats och reviderats i ett ställningstagande från SKL:s styrelse. SKL anser att staten ska ta större ansvar för belysningen längs statlig väg. För att övertagandet ska få en större omfattning anser SKL att kraven bör anpassas till de lokala förutsättningarna i kommunerna.

Krav på acceptabel nivå

SKL anser att Trafikverket ska göra det möjligt för kommuner att behålla sina anläggningar längs statlig väg genom att ställa krav som motsvarar de regler som gällde vid uppförandet och som inte utgör någon fara för trafik- och elsäkerhet, en så kallad acceptabel nivå.

– Vi ser positivt på att ägandet och ansvar övergår till staten och Trafikverket. Men det måste vara kommunernas lokala förutsättningar som styr när och hur övertagandet ska göras, säger Anders Knape, ordförande SKL.

Pilotstudie

Trafikverket och SKL har under 2018 och 2019 genomfört en pilotstudie med 17 kommuner där målet har varit att ta fram en gemensam metodik för hur kommunal belysning längs statlig väg ska hanteras. Kriterier för när en statlig väg ska vara försedd med belysning har prövats och utvärderats i studien och bidragit till ytterligare grund för ställningstagandet.

Statlig finansiering

SKL anser också att staten ska medfinansiera åtgärder för kommunala belysningsanläggningar längs statlig väg i syfte att främja regeringens mål om att uppnå 50 procent effektivare energianvändning i Sverige.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Selda Taner
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!