Publicerad: 6 februari 2020

SKR ny ordförande i Partnersamverkan

Svensk Kollektivtrafik lämnade vid årsskiftet över ordföranderollen för Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik till SKR. Ordförandeskapet roterar mellan organisationerna och SKR blir ordförande under 2020 och även 2021.

– SKR representerar beställarsidan i kollektivtrafiken och vi värdesätter styrkan i den mötesplats som Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik kan ge. Vi är aktörer med olika perspektiv men när vi tar tillvara gemensamma erfarenheter och omvandlar dem till best practice för hela branschen skapar vi nytta för hela kollektivtrafikbranschen, säger Peter Haglund, chef för sektionen för Infrastruktur och fastigheter på SKR och ordförande för Partnersamverkan från och med årsskiftet.

Under 2020 kommer Partnersamverkan att ha fortsatt fokus på upphandlingsfrågor och det övergripande målet att öka kollektivtrafikens marknadsandel. Tre helt nya vägledningar är på gång: Vägledning för upphandling av buss, Vägledning för kvalitetsutvärdering samt Vägledning för utveckling avtal Tåg. Stora delar av den svenska upphandlade kollektivtrafiken ska handlas upp under den kommande femårsperioden och det branschgemensamma arbetet med vägledningar kommer därför att bli extra viktigt. Vägledningarnas syfte är vara ett stödjande dokument för viktiga ställningstaganden inför ett nytt avtal och affärsmodell i kommande upphandlingar och nå goda gemensamma affärer.

De nationella branschorganisationerna som står bakom Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik är Sveriges Kommuner och Regioner, Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag, Tågföretagen samt Trafikverket och Jernhusen.

Nytt ordförandeskap och förändringar i Partnersamverkan, Parnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik.

Informationsansvarig

  • Sara Rhudin
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!