Publicerad: 17 oktober 2018

SKL satsar på stöd om smart mobilitet

SKL satsar på att ta fram stöd till kommuner och regioner i arbetet med en omställning av transportsystemet och tillvarata möjligheter med olika mobilitetstjänster.

I samhällsplaneringen och inom transportsystemet sker en utveckling mot en större grad av digitalisering. Mycket arbete och försöksverksamheter pågår med kombinerad mobilitet. I de allra flesta kommuner och regioner finns målsättningar om en omställning till ett mer hållbart transportsystem. Samtidigt är det en utmaning att möta framtidens transportbehov på ett effektivt, jämställt och miljövänligt sätt. Det finns en stor förhoppning om att mobilitetstjänster ska kunna bidra till en hållbar väg framåt.

Frågetecken kring nyttan

SKL har identifierat flera utmaningar för kommuner, landsting och regioner och satsar därför framåt på att ta fram ett stöd. Till exempel är det inte självklart hur framtidens mobilitet ser ut och vad en mobilitetstjänst egentligen består av. Det finns också osäkerhet i hur nyttan ser ut för landsting, regioner, kommuner och dess invånare. Frågetecken finns också kring vad mobilitetstjänster kräver för planeringsförutsättningar, hur mobilitetstjänsterna påverkar användningen stadens hårdgjorda ytor och hur det i sin tur påverkar den fysiska utformningen.

Hösten 2018 startar SKL ett projekt för att ta fram en vägledning till kommuner, landsting och regioner kring smart mobilitet och mobilitetstjänster. Projektet kommer att avslutas våren 2019.

Kontakta Sara Rhudin om du du intresserad av att delta eller vill ha mer information.

Informationsansvarig

  • Sara Rhudin
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!