Publicerad: 10 december 2018

SKL pausar Öppna jämförelser kollektivtrafik

SKL:s Öppna jämförelser kollektivtrafik tar en paus fram till 2020. Fram till dess kommer fokus att ligga på kvalitetsutveckling, för att få uppgifterna i kommande jämförelser mer rättvisande.

Öppna jämförelser för kollektivtrafiken har publicerats sedan 2014. Syftet har varit att ge en överskådlig bild över kollektivtrafiken i Sverige, och att låta kollektivtrafikmyndigheter lära av varandra och utveckla sina verksamheter.

Brister i statistiken har länge påverkat kvalitén

Det har dock, redan från starten, funnits kvalitetsbrister i det statistiska underlaget vilket har lett till en missvisande bild. Framför allt är det uppgifter om det regionala tågutbudet, som samlas in av Trafikanalys, som innehåller mest oroande skillnader jämfört med föregående år.

Det finns anledning att ifrågasätta flera av uppgifterna som förefaller alltför otroliga för att kunna överensstämma med verkligheten. Till exempel hade Södermanlands län 2,5 gånger så stort tågutbud som något annat län 2017, Värmland hade mer än fördubblat utbudet mellan 2016 och 2017 medan utbudet i Stockholms län hade minskat med 17 procent under samma period.

Dessa oklarheter, och det faktum att även flera andra indikatorer bygger på bristfälliga uppgifter, undergräver statistikens trovärdighet och minskar möjligheterna att använda den som beslutsunderlag.

Dialog kan förbättra statistiken

Kommuner och regioner måste ges bättre förutsättningar för att kunna rapportera in uppgifter. Detta kräver till att börja med en grundlig dialog mellan Trafikanalys, Svensk Kollektivtrafik och uppgiftslämnarna. SKL:s nystartade nätverk för Öppna jämförelser kollektivtrafik bidrar också gärna i förbättringsarbetet.

Informationsansvarig

  • Sara Rhudin
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!