Publicerad: 4 september 2017

SKL-expert i utredningen för särskilda persontransporter

Förra hösten beslutade regeringen att göra en översyn av regelverket för färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor och skolskjutsar. Utredningen har nu kommit igång. SKL deltar med en representant i expertgruppen.

Utredningen leds av Anita Johansson. Uppdraget är att föreslå lösningar för att möjliggöra en effektiv samordning av särskilda persontransporter. Det kan både handla om att föreslå att ändra befintliga regler eller föreslå att nya regler tas fram.

Sara Rhudin på SKL är utsedd som expert i utredningen. Övriga experter är Mattias Andersson, Svensk Kollektivtrafik; Mikael Stridsberg, Transportstyrelsen; Romina Ramos, Myndigheten för delaktighet, Tom Petersen, Trafikanalys. Som sakkunniga från regeringskansliet deltar Mathias Häggblom, Anna Lindblom och Lars Nilsson.

Översynen är av betydelse för SKL:s medlemmar och SKL välkomnar arbetet. SKL har i en studie från 2014 lyft hur en samordning av de olika trafikformerna kan stärka förutsättningarna för samordning.

Kommittédirektiv 2016:85

SKL:s arbete med särskilda persontransporter

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!