Publicerad: 17 oktober 2018

Skärpta krav på information om att använda bilbälte i buss

Från den 1 oktober gäller nya regler om bältesanvändning i buss.

De nya bestämmelserna innebär att det blir obligatoriskt att informera om skyldigheten att använda bälte i buss. Informationen ska inte ges hela tiden, utan det är möjligt att göra lokala anpassningar.

Transportstyrelsen har haft i uppdrag av regeringen att vidta säkerhetshöjande åtgärder för passagerare vid färd i buss. Syftet är att få fler att använda bälte i buss.

Föreskriftsändringen är den första delen i regeringsuppdraget. I den andra delen utreder Transportstyrelsen ytterligare åtgärder för att höja säkerheten, men fortfarande med fokus på ökad bältesanvändning.

Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter om användning av bilbälten och särskilda skyddsanordningar för barn

Transportstyrelsens remissammanställning

Informationsansvarig

  • Sara Rhudin
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!