Publicerad: 17 november 2017

Omfattande förändringar i Trafikförordningen och Vägmärkesförordningen

Ett stort antal bestämmelser ändras nu – i Trafikförordningen ett fyrtiotal och i Vägmärkesförordningen över hundra stycken.

Kommentarer av ändringarna som bedöms vara av särskilt intresse för kommunala handläggare och beslutsfattare (PDF, nytt fönster)

En stor del av ändringarna är dock av redaktionell karaktär för att underlätta tolkningen av bestämmelserna och påverkar därför inte den dagliga verksamheten i kommunerna.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!