Publicerad: 17 oktober 2018

Nytt inom upphandling av kollektivtrafik

SKL medverkar i samarbetet Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik. Där tas branschgemensamma avtalsrekommendationer och modellavtal fram, som stöd för upphandling av kollektivtrafik. Här är de senaste nyheterna.

Uppdaterat miljöprogram med bilagor

Det branschgemensamma miljöprogrammet har nyligen uppdaterats och är klart att användas. Miljöprogrammet är en miljöpolicy med målet att minska de olika verksamheternas miljöpåverkan. I den uppdaterade versionen är minskning av koldioxid och klimatpåverkande utsläpp mer i fokus än tidigare. Miljöprogrammet är också en förutsättning för avtalsbilagorna med miljökrav vid upphandling.

Uppdaterat miljöprogram med bilagor

Modellavtal för upphandling av skolskjuts

Nu finns modellavtal för skolskjuts och bilagor som ett stöd och en vägledning för upphandling av skolskjuts. Dokumenten skapar förutsättning för hur upphandling ska genomföras, oavsett upphandlande myndighet eller omfattning på det kommande avtalet. Upphandlingsdokumenten är utformade utifrån rubriker som bör finnas med i en skolskjutsupphandling. Som inspiration finns även ett fullständigt underlag från en väl genomförd upphandling och kan användas som hjälp med t ex formuleringar. Informationen vänder sig alla som ansvarar för, eller är delaktig i, upphandling av skolskjuts.

Modellavtal för upphandling av skolskjuts

BusNordic

Den nordiska busstandarden Bus Nordic är nu godkänd av samtliga parter i Norge, Finland, Island och Sverige. Syftet är att det nya dokumentet ska ersätta Buss2014 och utgöra standard vid upphandlingar av busstrafik i Sverige samt beskriva de funktionskrav som branschen gemensamt har enats om. Målsättningen är att Bus Nordic ska kunna användas i trafikupphandlingar från hösten 2018.

BusNordic

Rekommendation för renoverade bussar

Kollektivtrafikens avtalskommitté har tagit fram en rekommendation för att säkerställa kvaliteten på renoverade bussar i upphandlad trafik. Rekommendationen ger exempel på hur kvaliteten kan bibehållas och kostnaden kan minskas genom att anpassa ålderskraven och kvalitetskravställning. Dessutom ingår en handledning för hur man kan bedöma ”Kundupplevd kvalitet i buss”, på ett enkelt och tydligt sätt.

Rekommendation för renoverade bussar

Informationsansvarig

  • Sara Rhudin
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!