Publicerad: 25 juni 2019

Ny skrift om peaktider i kollektivtrafiken

Skrift beskriver åtgärder för hur peakutmaningen i kollektivtrafiken kan hanteras.

Peaktider i kollektivtrafiken, SKL:s webbutik

SKL har tagit fram en ny skrift om peaktider i kollektivtrafiken. Skriften handlar om hur peaktider i kollektivtrafiken kan hanteras. I skriften belyses två principiellt olika angreppssätt att minska peakutmaningen. Det ena sättet handlar om insatser som bidrar till att jämna ut resefterfrågan över dygnet. Det andra sättet fokuserar på olika sätt att minska effekterna av peaken.

Tanken är att de idéer och exempel som beskrivs ska kunna ligga till grund för diskussioner i till exempel regionala kollektivtrafikmyndigheter och kommuner, samt inspirera till att testa nya innovativa lösningar.

Informationsansvarig

  • Sara Rhudin
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!