Publicerad: 17 oktober 2018

Ny skrift om besöksnäring i kollektivtrafikplaneringen

Turismen skapar många arbetstillfällen i hela Sverige, ger stora ekonomiska värden och är en stor drivkraft för regional utveckling.

Besöksnäring i kollektivtrafikplaneringen

SKL har tagit fram en förstudie som handlar om besöksnäring i planering av kollektivtrafik. Syftet med förstudien var att visa på metoder för att analysera behov av persontransporter med fokus på kollektivtrafik och en modell som beaktar besöksnäringens transportbehov. Modellen ska kunna användas av såväl trafikplanerare, som de som arbetar mer specifikt för en hållbar besöksnäring, regionalt och kommunalt.

En fallstudie genomfördes på väg 363 mellan Umeå och Ammarnäs i Västerbotten. Tanken är dock att modellen ska vara applicerbar i olika regioner och stråk, oberoende av geografi och befolkning.

Informationsansvarig

  • Sara Rhudin
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!