Publicerad: 4 september 2020

Modellavtal som stöd vid upphandling av skolskjuts

Är det dags att upphandla skolskjutsen? Nu finns ett helt nytt stöd inför upphandlingen med modellavtal, bilagor och goda exempel. Dokumenten vänder sig till alla er som ansvarar för, eller är delaktig i, upphandling av skolskjuts.

Modellavtal och bilagor vid skolskjutsupphandling, Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik.

Det är Kollektivtrafikens Avtalskommitté, KollA som tagit fram dokumenten för att skapa förutsättningar för hur en skolskjutsupphandling ska genomföras, oavsett upphandlande myndighet eller omfattning på avtalet.

– De som upphandlar skolskjuts idag kanske inte alltid har så mycket erfarenhet, eftersom det inte sker så ofta. Genom vårt stöd ”Att upphandla skoltrafik”, våra modellavtal, tips och goda exempel kan även de som inte är så vana ta fram ett väl fungerande upphandlingsunderlag. Förhoppningen är att användandet av modellavtalen även kan hjälpa till att minska antalet överprövningar, säger Ewa Rosén, ordförande i KollA.

Det har länge funnits ett önskemål i branschen om dokument som alla kan förhålla sig till och där avtalsvillkoren är samlade och förklarade. Upphandlingsdokumenten är utformade utifrån rubriker som bör finnas med i en skolskjutsupphandling. Som inspiration finns även ett fullständigt underlag från en väl genomförd upphandling och kan användas som hjälp med t ex formuleringar.

– Varje upphandling är unik och dokumenten måste anpassas utifrån den aktuella situationen. Men det är arbetsprocessen och utformningen av upphandlingsdokumenten som avgör skillnaden mellan en lyckad och en mindre lyckad upphandling.

Informationsansvarig

  • Sara Rhudin
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!