Publicerad: 17 oktober 2018

Högre växel i cykelplaneringen

Allt fler kommuner har en cykelplan och antalet landsting och regioner med cykelstrategi eller cykelplan ökar. Det framgår av Cykelbokslutet som publiceras i dag.

Rapporten Nationellt cykelbokslut 2017 (PDF, nytt fönster)

Det finns en lång tradition av att mäta och följa upp utvecklingen av bil- och kollektivtrafik, medan cykeltrafiken nu följs upp för tredje gången.

250 mil per år på cykel

Det nationella cykelbokslutet för 2017 redogör för trender och utveckling för att inspirera till ökat och säkert cyklande. En vanlig dag cyklar 800 000 personer sju kilometer var, och på ett år cyklas det i snitt 250 mil. I hela landet finns i dag drygt 2 200 mil cykelväg. Ett 60-tal kommuner har numera en cykelplan, och motsvarande siffra för landets 21 regioner och landsting är 15.

Det pågår en mängd olika arbeten på lokal, regional och nationell nivå. En ny klimatsmart stadsdel Ulleråker i Uppsala kommun siktar på att nå 80 procent resor till fots, cykel eller kollektivtrafik. I Gävleborg finns projektet ”Vintercyklisten” och i Skåne visar en undersökning att nästan hälften av alla skåningar skulle kunna cykla till jobbet på under 30 minuter. Det  bedrivs flera samverkansforum på nationell nivå för att underlätta för en ökad och säker cykling.

Cykelbokslutet tas fram av Nationella cykelrådet som är ett samverkansforum för en ökad och säker cykling. Trafikverket har fått ett regeringsuppdrag att följa cyklingens utveckling hos berörda myndigheter, organisationer och kommuner på lokal, regional och nationell nivå. Detta redovisas inom ramen för det nationella cykelbokslutet, och är ett led i den nationella cykelstrategin. 

Medlemmar i cykelrådet

Boverket, Cykelfrämjandet, Linköping kommun, Naturvårdsverket, Region Sörmland, SKL, Svensk cykling, Trafikanalys, Trafikverket, Transportstyrelsen, VTI.

I den nationella cykelstrategin ingår fem stora insatsområden i det fortsatta arbetet:

  • Lyft cykeltrafikens roll i samhällsplaneringen
  • Öka fokus på grupper av cyklister
  • Främja en mer funktionell och användarvänlig infrastruktur
  • Främja en säker cykeltrafik
  • Utveckla statistik och forskning

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Ida Nelson
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!