Publicerad: 28 september 2017

Förslag om bidrag till avgiftsfri kollektivtrafik

I 2018 års budgetproposition föreslår regeringen ett bidrag till avgiftsfri kollektivtrafik under sommarloven.

Den 20 september lämnade regeringen budgetpropositionen för år 2018 till riksdagen. Budgeten innehåller ett förslag om ett treårigt statligt bidrag på 350 miljoner kronor per år, för att möjliggöra avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar under sommarloven.

Skälen bakom förslaget är att regeringen vill främja kollektivtrafik och minska resandets miljöpåverkan. Regeringen bedömer att det finns ekonomisk möjlighet för denna investering som når skolungdomar i hela landet. Målgruppen är årskurserna 6–9 i grundskolan och de som studerar första och andra året på gymnasiet.

Nästa steg är att titta på vem som ska kunna söka stödet och hur det ska gå till. SKL har därför kontaktat regeringskansliet och påtalat att SKL gärna bistår i utformningen av stödet, för att det ska ge största möjliga nytta.

Regeringens pressmeddelande

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!