Publicerad: 5 december 2017

Branschkritik mot felaktig statistik

SKL har inom ramen för samarbetet Partnersamverkan för
en förbättrad kollektivtrafik skickat in en skrivelse till
infrastrukturminister Tomas Eneroth och påtalat att den officiella
kollektivtrafikstatistiken från Trafikanalys har stora brister.

Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafiks skrivelse till infrastrukturministern (PDF, nytt fönster)

Den allvarligaste bristen är Trafikanalys otillräckliga kvalitetssäkring av kollektivtrafikstatistiken. Konsekvensen har blivit att statistiken innehåller direkta felaktigheter och går ofta inte att jämföra över tid och mellan län. Detta undergräver statistikens trovärdighet och minskar möjligheterna att använda den som beslutsunderlag hos regionala kollektivtrafikmyndigheter, länstrafikbolag och trafikföretag.

Några av de brister som påpekats för Trafikanalys är att statistiken om utbud för tågtrafik, trafikeringskostnader, sittkilometer och antal personkilometer är felaktig och ofullständig samt felräkning kring de storregionala tågtrafiknäten.

Om inte siffrorna är tillförlitliga kan inte Trafikanalys genomföra sin huvuduppgift, som är att utvärdera och redovisa effekter av föreslagna åtgärder inom transportområdet med utgångspunkt i de transportpolitiska målen.

I skrivelsen uppmanar Partnersamverkan till en närmare dialog med branschen för att förbättra statistiken i framtiden.

SKL har under flera år lyft frågan om statistikens kvalitet i arbetet med Öppna jämförelser för kollektivtrafiken.

Läs vidare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!