Publicerad: 30 september 2019

Årskonferens om avtal i kollektivtrafiken

Välkommen att ta del av nya, användbara avtalsrekommendationer för hela branschen, både för tåg och buss.

Program och inbjudan

Den 26 november arrangerar Kollektivtrafikens Avtalskommitté, KollA, på uppdrag av Partnersamverkan, en årskonferens om upphandling av kollektivtrafik. Aktuellt i år är helt nya vägledningar, som ger en tydligare inblick i processerna runt anbud och upphandlingar – sett både från beställarsidans och operatörssidans perspektiv. Dagen bjuder på konkreta exempel och intressanta diskussioner. Dessutom ges en jämförelse kring hur upphandlingsprocessen fungerar i Norge.

Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik är en samverkansarena för aktörerna inom Kollektivtrafiksverige. Bakom Partnersamverkan står de nationella branschorganisationerna Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag, Svenska Taxiförbundet, Branschföreningen Tågoperatörerna, Sveriges Kommuner och Landsting samt Trafikverket och Jernhusen.

Informationsansvarig

  • Sara Rhudin
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!