Publicerad: 14 februari 2020

Ansök om bidrag från Skyltfonden för trafiksäkerhetsprojekt

Skyltfonden bildades hösten 1988 som ett komplement till de traditionella forskningsfonderna. Skyltfondens medel kommer från avgifter för personliga fordonsskyltar och ska främst användas till att stödja projekt inom trafiksäkerhetsområdet. Även kommuner kan ansöka.

Trafiksäkerhet – vad menar vi med det?

"Det långsiktiga och övergripande trafiksäkerhetsmålet är att ingen ska dödas eller skadas allvarligt till följd av en trafikolycka. Trafiksäkerhetsmålet utvärderas med hjälp av ett antal indikatorer kopplade till exempelvis hastighet, nykterhet, säkra vägar och fordon. Dessa indikatorer mäts kontinuerligt för att ge återkoppling av åtgärders effekter och för att stimulera förbättringar och nya effektiva insatser".

Skyltfonden

Skyltfonden bildades hösten 1988. Pengar till Skyltfonden kommer från avgifter för personliga fordonsskyltar. För närvarande finns cirka 14 000 personliga skyltar ute i trafiken.

  • Skyltfondens medel ska användas främst till att stödja projekt inom trafiksäkerhetsområdet.
  • Skyltfonden är ett komplement till de traditionella forskningsfonderna. Resultaten ska vara tillämpningsbara och tydliga för trafikanterna. Projekten ska snabbt komma trafikanterna till nytta, och tidsplanen för varje projekt bör inte överstiga två år.
  • Skyltfonden medger inte medel för patentkostnader eller marknadsföring, och inte heller för redan slutförda arbeten.

Gärna fler ansökningar från kommuner

Skyltfonden tar gärna emot ansökningar från kommuner som har trafiksäkerhetsprojekt som är nyskapande och innovativa, till exempel enklare demonstrationsprojekt eller nytänk när det gäller arbetsmodeller. Projekt kan då spridas som bra och nya exempel på kommunalt trafiksäkerhetsarbete till övriga kommuner i Sverige.

Ansökningstidpunkter är senast 1 mars och 1 oktober varje år.

Mer information om Skyltfonden, redan genomförda projekt och hur du ansöker

Informationsansvarig

  • Prem Huq
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!