Publicerad: 4 april 2017

Anita Johansson utredare för särskilda persontransporter

I höstas beslutade regeringen att göra en översyn av regelverket för färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor och skolskjutsar. Nu är utredaren för uppdraget utsedd av infrastrukturminister Anna Johansson.

Uppdraget är att föreslå lösningar för att möjliggöra en effektiv samordning av särskilda persontransporter. Det kan både handla om att föreslå att ändra befintliga regler eller föreslå att nya regler tas fram.  Kommuner och landsting ska kunna skapa en långsiktig hållbarhet när det gäller såväl kostnader som kvalitet för särskilda persontransporter. Förslag från utredningen ska innebära samma eller bättre kvalitet för resenärer och det offentliga åtagandet ska inte utökas.

Utredaren Anita Johansson har erfarenhet bland annat från Regeringskansliet, AFA Försäkring, Länsstyrelsen i Norrbottens län och Verket för högskoleservice. Hon har deltagit som expert i flera statliga utredningar har i dag egen konsultverksamhet, är vice ordförande i Försäkringskassan i Stockholm samt ledamot i Inlandsinnovation AB och Luleå Tekniska Universitet.

Utredningsdirektiv samordning av särskilda persontransporter

Pressmeddelande

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!