Publicerad: 1 juli 2016

Allt klart för bättre mobilnät längs järnvägen

Den 1 juli slår mobiloperatörerna på de nya mobilnäten och läget är under kontroll för tågtrafiken. Trafikverket har haft en koordinerande roll för fordonsägarnas installationsarbeten och bedömer att alla tåg kommer att gå som vanligt.

Beredskap finns både hos Trafikverket och mobiloperatörerna om något problem trots allt skulle uppstå.

SKL har medverkat i Näringsdepartementets styrgrupp som representant för de regionala kollektivtrafikmyndigheter och länstrafikbolag som äger tågfordon.

Bakgrund

Förra året uppstod en situation som kunde ha hindrat tågen på den svenska järnvägen att fortsätta rulla mitt i sommaren. De kommersiella mobiloperatörerna hade rätt att slå på nya nät som skulle ge bättre täckning, men som också skulle störa ut Trafikverkets kommunikationssystem. Utan fungerande kommunikationssystem skulle inte tågen kunna fortsätta köra.

En styrgrupp bildades därför av Näringsdepartementet, där representanter från de inblandade parterna lyckades komma fram till en kompromisslösning. Mobiloperatörerna har därefter avvaktat med att slå på de nya näten. Under tiden har ansvariga för tågtrafiken installerat utrustning som skyddar tågkommunikationen. Fordonsägarna har kunnat söka ersättning för installationerna.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!