Publicerad: 29 november 2019

Lokala exempel, hållbara transporter

Under året kommer SKR att presentera exempel på hur några kommuner arbetar för att andelen hållbara transporter, det vill säga gång-, cykel- och kollektivtrafik ska öka. Genom intervjuer på plats i olika kommuner och över telefon ringas arbetssätt och lösningar in som leder till ett mer hållbart resande.

  • Hållbart resande väst
    Projektplattformen Hållbart resande väst arbetar för att stärka kollektivtrafiken, öka andelen resenärer som väljer gång och cykel, samt underlätta för samåkning och resfria möten i Västra Sverige.
  • Karlstads ramp ger trygghet åt både gångare och cyklister
    I älvdeltat Karlstad är broar en viktig pusselbit för att skapa ett sammanhållet cykelnät. Genom att göra cykelnätet genare och tillgängligare ska kommunen locka medborgare att göra fler resor med cykeln.

Informationsansvarig

  • Ida Nelson
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!