Publicerad: 24 september 2019

Fråga och svar

Vem bekostar upprustningen?

Kommunerna bekostar upprustning av belysningsanläggningarna som faller inom de nya riktlinjerna till en standard motsvarande kriterierna för övertagande. För att Trafikverket ska ta över belysningsanläggningen ska den ha minst halva den tekniska livslängden kvar. Trafikverket förväntas inte ta över undermåliga anläggningar. Kostnaderna för upprustning av belysningsanläggningarna bedöms ligga på 7 000–10 000 kronor per övertagen stolpe.

Informationsansvarig

  • Selda Taner
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!