Publicerad: 24 september 2019

Fråga och svar

Sammanfattning

  • Trafikverket tar på sikt över ägande och förvaltning av en stor del av den belysning som kommuner har på statlig väg. Bedömningen är att det handlar om cirka 30-50 procent av kommunernas innehav.
  • Kommunen och Trafikverket gör en plan tillsammans för ägarskiftet.
  • Belysning som inte uppfyller trafiksäkerhets- och/eller miljökrav kommer att bytas ut eller avlägsnas.
  • Kommunen kan välja att rusta upp eller låta riva undermåliga anläggningar. Ägarbytet och översynen förväntas kunna genomföras under en 10-årsperiod.

Informationsansvarig

  • Peter Haglund
    Sektionschef

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!