Publicerad: 24 september 2019

Fråga och svar

Varför måste belysningen bytas ut?

En stor del av belysningen behöver bytas ut både av underhålls-, säkerhets- och miljömässiga orsaker. De flesta belysningsanläggningarna byggdes när belysning för bilismen var i fokus. Idag är det de oskyddade trafikanterna, kollektivt resande, tillgänglighet och minskad klimatpåverkan som prioriteras, vilket medför att behoven förändrats. Forskning inom området tillför också ny kunskap om hur belysning fungerar. En del belysningsanläggningar gör mer skada än nytta. Vissa äldre anläggningar är placerade på ett felaktigt sätt och försämrar trafiksäkerheten för såväl bilister som oskyddade trafikanter då ögat inte har någon möjlighet att hinna anpassa mellan ljus och mörker. Detta gör att vi luras att tro att vi ser bättre än vi gör, vilket försämrar trafiksäkerheten.

Mörk väg med dålig belysning.

Många lyktstolpar är placerade med dålig jämnhet och skapar mörka partier i vägbanan. Foto: Henrik Gidlund

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKR!
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!