Publicerad: 24 september 2019

Fråga och svar

När ska det finnas belysning på statlig väg på landsbygden, vilka är kriterierna?

När något av följande kriterier är uppfyllt ska det finnas belysning på statlig väg:

  • Vägen går genom en tätort (enligt gällande SCB-definition).
  • Det finns en kommunal detaljplan eller byggnadsplan med en statlig genomfartsväg där det förekommer blandtrafik.
  • Det förekommer inrättningar som genererar oskyddade trafikanter i närheten av vägen, t.ex. skolor, kyrkor, samlingslokaler, idrottshallar, vårdcentraler, muséer, tågstationer, färjelägen eller liknande.
  • Det förekommer gång- och cykelpassager eller hastighetsdämpande åtgärder längs vägen.
  • Det förekommer pendlingshållplatser, inklusive tåg och båt.
  • Gällande ÅDT-krav (årsdygnstrafik) i VGU är uppfyllt.

Informationsansvarig

  • Selda Taner
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!