Publicerad: 24 september 2019

Fråga och svar

Hur stor andel av vägbelysningen kommer Trafikverket att ta över?

Bedömningen är att Trafikverket bör ta över ca 30–50 procent av de belysningsanläggningar som idag ägs av kommunerna. Belysning som är i dåligt skick eller försämrar trafiksäkerheten behöver avlägsnas.

Informationsansvarig

  • Selda Taner
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!