Publicerad: 27 november 2019

Fråga och svar

Är SKR:s ställningstagande för hur kommunal belysning på statlig väg ska ägas och förvaltas bindande för Sveriges kommuner?

Nej. Syftet med ställningstagandet är att understödja en överlämning av kommunala belysningsanläggningar längs statlig väg till Trafikverket. Det är kommunen som ska initiera ett överlämnande till Trafikverket om de vill det. Anläggningarna som kan överlämnas behöver uppfylla Trafikverkets krav för 50 procent resterande teknisk livslängd. För kommuner som vill behålla sina anläggningar längs statlig väg anser SKR att kraven ska anpassas till lokala förutsättning i kommunerna.

Det förslag till kriterier som togs fram i det tidigare arbetet har prövats i 17 pilotkommuner. Kriteriernas definition ska fastställas av Trafikverket i slutrapport för pilotstudien.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!