Publicerad: 21 maj 2018

Fråga och svar

Uppföljning

  • Alla deltagare fick en digital enkät att besvara om hur det varit att cykla under vintern och hur de avser att fortsätta med cyklingen, hälsa och ev. olyckor. Vi har även skickat ut en enkät då vi frågade de som deltog för något år sen om de fortfarande cyklar.
  • Man kan mäta ändrat beteende på kort sikt, direkt efter insatsen genomfördes och i samband med utvärdering av själva insatsen. Man Kan också mäta ändrat beteende/ökad cykling på längre sikt exempelvis efter något år.
  • Tacka deltagarna och skicka redovisning till deltagare och i media: som exempelvis hur mycket tjänar samhället på minskade utsläpp? Så många som fortsätter att cykla. Kilojoule förbränning, minskade CO2, personliga hälsovinster för deltagande.
  • Eventuell uppföljning även med snöröjarna om de varit del av projektet.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!