Publicerad: 21 maj 2018

Fråga och svar

Förberedelser, genomförande och kommunikation

Förberedelser

 • Titta på hur andra har gjort. För största spridning finns två vägar: Färre utvalda deltagare men större medial satsning för att uppmuntra fler som inte aktivt deltar att vintercykla. Alternativt kan man satsa den största delen av budgeten på att ge så många som möjligt chansen att delta.
 • Var tydlig med vad ni vill uppnå.
 • Sätt mål för projektet och planera uppföljning.
 • Gör satsningen efter era egna förutsättningar. Att kunna erbjuda 10 cyklister att delta är bättre än inga alls. Se över snöröjningen av cykelbanor så att förutsättningarna är så bra som möjligt för de som ska delta.
 • Bestäm målgrupp för insatsen, om möjligt involvera målgruppen i utformningen. Man kan fokusera på sommarcyklister eller rent av helsårs-bilister (Som Gävle har gjort med framgång) som målgrupp. Har man färre deltagare är bra ambassadörer/ medialt intressanta personer värdefullt att ha med. Kanske några skolbarn kan delta tillsammans med en vintercyklande förälder.
 • Upphandling av däck, reflexvästar, sadelskydd, kan behövas bokas i tidigt skede.
 • Kräv att deltagarnas cyklar ska vara lagligt utrustade samt att de använder cykelhjälm och reflexväst när de cyklar.

Kommunikation

 • Planera kommunikation och PR för projektet så fler än de som aktivt deltar påverkas till att cykla mer.
 • Är deltagarna färre är kommunikationen av projektet ju viktigare för att inspirera andra. Många tror att det är farligt, kallt och jobbigt att cykla på vintern. Lokala medier och sociala medier är bra kanaler. Försök göra/ få reportage om projektet eller någon deltagare.
 • Skicka pressmeddelande under tiden med bra ”stories” till media. Skapa intresse, förmedla vintercyklingsbilder från deltagarna. Observera GDPR.

Genomförande

 • Skicka gärna ut pepp-mail under cykelperioden och visa att ni bryr er och att de känner sig sedda, berätta gärna hur långt de cyklat tillsammans.
 • Skriv kontrakt med deltagarna om hur mycket de ska cykla och om ansvaret för utrustningen de får(däck etc.). Ett avtal får dem att känna ansvar att fullfölja uppgiften. De blir också medvetna om att de ska lämna tillbaks/betala för utrustningen om de inte fullföljer kontraktet.
 • För lyckat intro-möte med deltagarna: Skapa gemenskap och engagemang, om de ska använda en app, be alla ta med telefon och visa hur det funkar, alternativt hur cykeldatorn fungerar eller sensorer på cyklar för distansmätning. Bjud in snöröjarna, cykelhandlare och ge ett smörgåsbord av bra info för deltagarna. Skapa engagemang!
 • Bra att skicka Pepp-mail till deltagarna under tiden för att visa att ni bryr er och att de känner sig sedda, berätta gärna hur långt de cyklat tillsammans. Ni kan skicka med tips på hur man klär sig, mobil till snöröjare/app. Man kan också ha en FB grupp, uppmana deltagarna att skicka in bilder på sig/snöcykling som ev. kan spridas via media.
 • Deltagarna kan även användas för att ge information till snöröjningen om cykelnätsunderhållet vintertid.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!