Publicerad: 20 januari 2021

Vintercyklisten – Gävle kommun/Gävleborgsregionen

Vintercyklisten i Gävle riktar sig till vanebilister som vill bli cyklister, men kör av gammal vana. Vintercyklisterna som vill vara med i projektet förbinder sig att cykla till och från arbetet minst 3 gånger i veckan under vintern mot att de får dubbdäck och service av cykeln. Syftet är också att påverka förutsättningarna för ökad cykling som exempelvis prioritering av snöröjning på cykelbanorna.

Vintercyklisten Gävleborg

Projektet hade tre målgrupper 2017/2018 kommunanställda, medborgare samt lokala företag. Totalt ca 60 deltagare. Anmälan skedde via en länk på Region Gävleborgs webbsida. Region Gävleborg samordnade informationsmaterial, upphandling, kontrakt, anmälan och utvärdering. Kommunerna ansvarade för urvalet av sina deltagare och gjorde utskick av peppmail, ordnade start- och slutmöte samt hade kontakt med deltagarna under perioden.

Alla vintercyklister bjöds in till en ”kick-on” där de fick information, goda råd inför cyklingen, en del utrustning, underteckna kontrakt samt möjlighet att träffa andra vintercyklister. I kontraktet förband de sig bland annat att cykla minst 3 dagar/vecka och att använda cykelhjälm. Varje deltagare fick sadelskydd, reflexväst samt dubbdäck. Deltagarna fick själva ta cykeln till en avtalad cykelverkstad för montering av dubbdäck. Vintercyklisten pågick mellan den 1 december och 28 februari. Troligen kommer perioden att utökas nästa vinter. Man gav också ett busskort, laddat med 200 kronor i reskassa, till deltagarna att användas när det var för kallt eller dåligt väder för att de skulle undvika bilen. Registrering av cyklingen skedde via en app.

Lärdomar från Gävle kommun och Region Gävleborg

Förberedelser, genomförande och kommunikation

Förberedelser

 • Titta på hur andra har gjort. För största spridning finns två vägar: Färre utvalda deltagare men större medial satsning för att uppmuntra fler som inte aktivt deltar att vintercykla. Alternativt kan man satsa den största delen av budgeten på att ge så många som möjligt chansen att delta.
 • Var tydlig med vad ni vill uppnå.
 • Sätt mål för projektet och planera uppföljning.
 • Gör satsningen efter era egna förutsättningar. Att kunna erbjuda 10 cyklister att delta är bättre än inga alls. Se över snöröjningen av cykelbanor så att förutsättningarna är så bra som möjligt för de som ska delta.
 • Bestäm målgrupp för insatsen, om möjligt involvera målgruppen i utformningen. Man kan fokusera på sommarcyklister eller rent av helsårs-bilister (Som Gävle har gjort med framgång) som målgrupp. Har man färre deltagare är bra ambassadörer/ medialt intressanta personer värdefullt att ha med. Kanske några skolbarn kan delta tillsammans med en vintercyklande förälder.
 • Upphandling av däck, reflexvästar, sadelskydd, kan behövas bokas i tidigt skede.
 • Kräv att deltagarnas cyklar ska vara lagligt utrustade samt att de använder cykelhjälm och reflexväst när de cyklar.

Kommunikation

 • Planera kommunikation och PR för projektet så fler än de som aktivt deltar påverkas till att cykla mer.
 • Är deltagarna färre är kommunikationen av projektet ju viktigare för att inspirera andra. Många tror att det är farligt, kallt och jobbigt att cykla på vintern. Lokala medier och sociala medier är bra kanaler. Försök göra/ få reportage om projektet eller någon deltagare.
 • Skicka pressmeddelande under tiden med bra ”stories” till media. Skapa intresse, förmedla vintercyklingsbilder från deltagarna. Observera GDPR.

Genomförande

 • Skicka gärna ut pepp-mail under cykelperioden och visa att ni bryr er och att de känner sig sedda, berätta gärna hur långt de cyklat tillsammans.
 • Skriv kontrakt med deltagarna om hur mycket de ska cykla och om ansvaret för utrustningen de får(däck etc.). Ett avtal får dem att känna ansvar att fullfölja uppgiften. De blir också medvetna om att de ska lämna tillbaks/betala för utrustningen om de inte fullföljer kontraktet.
 • För lyckat intro-möte med deltagarna: Skapa gemenskap och engagemang, om de ska använda en app, be alla ta med telefon och visa hur det funkar, alternativt hur cykeldatorn fungerar eller sensorer på cyklar för distansmätning. Bjud in snöröjarna, cykelhandlare och ge ett smörgåsbord av bra info för deltagarna. Skapa engagemang!
 • Bra att skicka Pepp-mail till deltagarna under tiden för att visa att ni bryr er och att de känner sig sedda, berätta gärna hur långt de cyklat tillsammans. Ni kan skicka med tips på hur man klär sig, mobil till snöröjare/app. Man kan också ha en FB grupp, uppmana deltagarna att skicka in bilder på sig/snöcykling som ev. kan spridas via media.
 • Deltagarna kan även användas för att ge information till snöröjningen om cykelnätsunderhållet vintertid.

Uppföljning

 • Alla deltagare fick en digital enkät att besvara om hur det varit att cykla under vintern och hur de avser att fortsätta med cyklingen, hälsa och ev. olyckor. Vi har även skickat ut en enkät då vi frågade de som deltog för något år sen om de fortfarande cyklar.
 • Man kan mäta ändrat beteende på kort sikt, direkt efter insatsen genomfördes och i samband med utvärdering av själva insatsen. Man Kan också mäta ändrat beteende/ökad cykling på längre sikt exempelvis efter något år.
 • Tacka deltagarna och skicka redovisning till deltagare och i media: som exempelvis hur mycket tjänar samhället på minskade utsläpp? Så många som fortsätter att cykla. Kilojoule förbränning, minskade CO2, personliga hälsovinster för deltagande.
 • Eventuell uppföljning även med snöröjarna om de varit del av projektet.

Kostnader

 • Kostnaden för appen cirka 250 kronor exklusive moms per deltagare.
 • Däck, sadelskydd och reflexväst cirka 1 000 kronor per deltagare (företagen bekostade själva utrustning till sina anställda).
 • Busskort 200 kronor inklusive moms per deltagare bekostades 50 % av vardera kommunen och kollektivtrafikbolag mot att de fick ha med en enkätfråga om att åka buss.
 • Gävle har inte haft någon extern finansiering.

För vilken kommun?

Projektet kan genomföras i alla kommuner. Är man en liten kommun kan det vara fördel att samordna med andra kommuner inom regionen och genomföra insatsen i liten skala, med större kommunikationssatsning.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!